Σετ διασωστικής σειράς U.S.A.R.

U.S.A.R.

H έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον απαιτεί γρήγορο χρόνο ετοιμότητας και άμεση μετάβαση με σκοπό να διασωθούν όσες περισσότερες ζωές σε σύντομο χρόνο αν αυτό είναι εφικτό.  Το σετ της Weber Rescue U.S.A.R. αποτελείται από ελαφρού τύπου διασωστικά εργαλεία με βάρος έκαστο κάτω από δέκα (10 kgr) κιλά.

Τα εργαλεία αυτά έχουν το πλεονέκτημα της τοποθέτησης λόγω του μικρού τους όγκου σε ελικόπτερο για άμεση μετάβαση στο συμβάν καθώς και του μικρού ειδικού τους βάρους. Το όλο σετ αποτελείται από :

  • Υδραυλικό διαστολέα SPS 270 Light
  • Υδραυλικό κόφτη S140 Light
  • Υδραυλικό έμβολο RZ 1-465 Light
  • Υδραυλική αντλία V400 Light
  • Σωλήνα υψηλής πίεσης 10 μέτρων single coupling 

Κωδικός παραγγελίας : USAR
inter

Αυτό το σετ είναι ιδανικό για ομάδες διάσωσης & εθελοντικές ομάδες. Τιμή : 11.000 € + ΦΠΑ 23%, χρόνος παράδοσης κατόπιν συνεννόησης. Το σετ μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

sar_set