Νέα άκρα για το συνδυαζόμενο εργαλείο μπαταρίας RIT Tool E-Force 3