Εγχειρίδια λειτουργίας Weber Rescue

Εδώ μπορείτε να δείτε τα Εγχειρίδια λειτουργίας προϊόντων Weber Rescue

Όλα τα εγχειρίδια λειτουργίας προς το παρόν είναι στην Αγγλική γλώσσα. Μπορείτε να επιλέξετε το εγχειρίδιο που επιθυμείτε από την παρακάτω λίστα , αν αφορά τύπο κόφτη επιλέξτε το εγχειρίδιο για τους κόφτες καθώς περιλαμβάνει όλους τους τύπους. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα προϊόντα.


Εγχειρίδιο για τους παρακάτω τύπους κόφτη :
S 50-14, S 140-26, S 200-49, S 220-54, S 270-71, C 100-31, SPS 270, SPS 360 L, SPS 370, SPS 400, SPS 260 H, RSX 105-29, RSX 160-50, RSX 165-65, RSX 180-80, RSX 180-80 PLUS, RSX 185-105, RSX 200-107, RSX 200-107 PLUS.

Εγχειρίδιο για τους παρακάτω τύπους διαστολέα :
SP 35 L, SP 43 XL, SP 49, SP 53 BS, SP 60, SP 80.

Εγχειρίδιο για τους παρακάτω τύπους τηλεσκοπικού εμβόλου :
RZ 1-850, RZ 2-1290, RZ 3-1640 RZT 2-600, RZT 2-775, RZT 2-1170, RZT 2-1500 RZT 2-1500 XL, RZT 3-1310 XL.

Εγχειρίδιο για τους παρακάτω τύπους αντλίας :
E/V 50-T+SAH 20, E/V – TriPPPle-T+SAH 20, E/V –MATIC +SAH 20, E/V 400, V 50 S, V 50 Eco, V 400 Eco, V EcoCompact, E-Compact, V EcoSilent, Battery Pac, DPH 4018 SA.

Εγχειρίδιο για τους παρακάτω τύπους εργαλείου μπαταρίας :
E-FORCE 2, Black Series.

Εγχειρίδιο για τους αερόσακους διάσωσης 8bar :
Set 8 bar

Εγχειρίδιο για υδραυλικά εργαλεία της Weber Hydraulik πριν από το 2010 :
Spreaders, Cutters, Rescue rams, pumps, etc.