Εκπαιδευτές Weber Rescue στην Ελλάδα

Οι εκπαιδευτές της Weber Rescue έχουν μακρά εμπειρία άνω των 10 ετών στην τεχνική διάσωση και είναι πιστοποιημένοι από τον κατασκευαστικό οίκο για την μεταφορά τεχνογνωσίας τόσο στα προϊόντα της Weber Rescue όσο και στην διάδοση του πρωτοκόλλου S.A.V.E.R. 

 

 

Νικόλαος Βυθούλκας, Εκπαιδευτής Weber Rescue – Advanced

Γιώργος Πετράς , Εκπαιδευτής Weber Rescue Basic

Πέτρος Δεδούσης , Εκπαιδευτής Weber Rescue Basic & Service Technician 

Παναγιώτης Αποστολίδης, Εκπαιδευτής Weber Rescue Basic