Νέα τηλεσκοπικά έμβολα

Όλα τα τηλεσκοπικά έμβολα της WEBER RESCUE έχουν εγχάρακτα τις ενδείξεις μετρήσεις επέκτασης στο έμβολο. Αυτό το σύστημα προειδοποίησης επιτρέπει στο τεχνικό διάσωσης να αποφασίσει άμεσα αν το τηλεσκοπικό έμβολο που χρησιμοποιεί είναι ικανό να φέρει εις πέρας την εργασία ή πρέπει να επιλέξει μεγαλύτερο!

You may also like

Page 1 of 2