Συντήρηση των διασωστικών εργαλείων της Weber Rescue

Το βίντεο προβάλλεται για να διδάξει στους χρήστες που έχουν κόφτη Weber Rescue πώς να λιπαίνουν περιστασιακά το εργαλείο.
Η διαδικασία είναι εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική. Η διαδικασία αυτή διδάσκεται στα σεμινάρια μας.