Συνδυαζόμενο εργαλείο SPS 400

5 Ιανουαρίου 2016 WR 0

SPS 400 Το συνδυαζόμενο εργαλείο το οποίο μπορεί να κάνει και τις δύο  εργασίες ταυτόχρονα (κοπή – διαστολή) ενδείκνυται για υπηρεσίες ή ομάδες που έχουν […]