ΑΡΧΙΚΗ » Αρχεία ανά κατηγορία » ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Σετ διασωστικής σειράς U.S.A.R.

Σετ διασωστικής σειράς U.S.A.R.

U.S.A.R. H έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον απαιτεί γρήγορο χρόνο ετοιμότητας και άμεση μετάβαση με σκοπό να διασωθούν όσες περισσότερες ζωές σε σύντομο χρόνο αν αυτό είναι εφικτό.  Το σετ της Weber Rescue U.S.A.R. αποτελείται από ελαφρού τύπου διασωστικά εργαλεία με βάρος έκαστο κάτω από δέκα (10 kgr) κιλά. Τα εργαλεία αυτά έχουν το […]