Εκπαιδευτές Σεμιναρίων

5 Ιανουαρίου 2016 WR 0

Στις «Ημέρες Διάσωσης» συμμετάσχουν πολλοί εκπαιδευτές τόσο από το Πυροσβεστικό Σώμα όσο και από ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται επαγγελματικά με την Τεχνική Διάσωση. Υπεύθυνος εκπαιδευτής των […]