Σετ διασωστικής σειράς U.S.A.R.

8 Ιανουαρίου 2016 WR 0

U.S.A.R. H έρευνα και διάσωση σε αστικό περιβάλλον απαιτεί γρήγορο χρόνο ετοιμότητας και άμεση μετάβαση με σκοπό να διασωθούν όσες περισσότερες ζωές σε σύντομο χρόνο […]