Σωλήνες σύνδεσης Υ.Π.

Σωλήνες σύνδεσης υψηλής πίεσης σε διαφορετικά μήκη αναλόγως των αναγκών σας. Όλες οι σωλήνες υψηλής πίεσης είναι αρίστης κατασκευής διαθέτουν ειδικό ταχυσύνδεσμο single coupling, και έχουν εσωτερικά λάδι από το εργοστάσιο (prefilled).  Σύμφωνα με το σύμφωνα με το GUV-G9102 σε όλα τα υδραυλικά εργαλεία οι σωλήνες υψηλής πίεσης πρέπει να αντικαθίστανται κάθε δέκα χρόνια για την αποφυγή ατυχημάτων.

Κωδικός παραγγελίας : Σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα

Μήκος Κωδικός παραγγελίας σε Κίτρινο Κωδικός παραγγελίας σε Κόκκινο Βάρος
5 m 2847647 2847639 4,0 kg
10 m 2847663 2847655 7,2 kg
15 m 2847680 2847671 10,4 kg
20 m 2847701 2847698 13,0 kg

Στοιχεία Επικοινωνίας

Draeger Hellas S.A.
Ελευθερίου Βενιζέλου 150, 142 31 Νέα Ιωνία, Αθήνα
Τηλέφωνα : 210.2821.809
Email: info@weber-rescue.gr
Poseidon Marine Supplies
6-8 Almiridos Str, Piraeus,Greece
+30 210 4225 930
+30 210 4110 991
Email: info@poseidonms.com
Weber Hydraulik GmbH
Weber Emil Platz 1, 4460 Losenstein Austria
Telephone: ++43 (0) 7255 / 6237-12476
Email: info@weber-rescue.com
Email: milan.kroflic@weber-rescue.com