Σωλήνες σύνδεσης Υ.Π. COAX

Σωλήνες σύνδεσης υψηλής πίεσης σε διαφορετικά μήκη αναλόγως των αναγκών σας. Όλες οι σωλήνες υψηλής πίεσης είναι αρίστης κατασκευής διαθέτουν ειδικό ταχυσύνδεσμο single coupling, και έχουν εσωτερικά λάδι από το εργοστάσιο (prefilled).  Σύμφωνα με το σύμφωνα με το GUV-G9102 σε όλα τα υδραυλικά εργαλεία οι σωλήνες υψηλής πίεσης πρέπει να αντικαθίστανται κάθε δέκα χρόνια για την αποφυγή ατυχημάτων. Οι σωλήνες τύπου coax διαφέρουν καθώς έχουν μονοσωλήνιο σύστημα και επικάλυψη kevlar. Είναι πιο ελαφρές από τις κοινές δίδυμες σωλήνες υψηλής πίεσης.

Κωδικός παραγγελίας : Σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα

Μήκος Κωδικός παραγγελίας σε κίτρινο Κωδικός παραγγελίας σε κόκκινο Βάρος
5 m 1052602 1052605 3,3 kg
10 m 1052603 1052606 5,5 kg
15 m 1052604 1052607 7,7 kg

Στοιχεία Επικοινωνίας

Draeger Hellas S.A.
Ελευθερίου Βενιζέλου 150, 142 31 Νέα Ιωνία, Αθήνα
Τηλέφωνα : 210.2821.809
Email: info@weber-rescue.gr
Poseidon Marine Supplies
6-8 Almiridos Str, Piraeus,Greece
+30 210 4225 930
+30 210 4110 991
Email: info@poseidonms.com
Weber Hydraulik GmbH
Weber Emil Platz 1, 4460 Losenstein Austria
Telephone: ++43 (0) 7255 / 6237-12476
Email: info@weber-rescue.com
Email: milan.kroflic@weber-rescue.com