Εκπαίδευση στο 747 ΕΤΜΧ

Την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση βασικής τεχνικής διάσωσης βάσει του πρωτοκόλλου S.A.V.E.R στις εγκαταστάσεις του 747 ΕΤΜΧ στο Λουτράκι και ειδικότερα στο προσωπικό του Ειδικού Τμήματος Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΤΑΚ).

Κατόπιν διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε το 2020, παραδόθηκε ειδικός εξοπλισμός διάσωσης ο οποίος περιλάμβανε διασωστικά εργαλεία μπαταρίας, τηλεσκοπικά έμβολα, συστήματα φωτισμού σκηνής ασφάλειας κλπ.

Η Draeger Hellas αντιπρόσωπος της Weber Rescue στην Ελλάδα, στο πλαίσιο των προβλέψεων του παραπάνω διαγωνισμού, παρέδωσε πιστοποιημένο σεμινάριο για περίπου τριάντα άτομα τα οποία ανήκουν στο ΕΤΑΚ του 747 ΕΤΜΧ.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το 747 ΕΤΜΧ και τον Διοικητή του Ανχη (ΜΧ) κ. Γρηγόριο Μπερτάκη για την θερμή τους φιλοξενία, την παραχώρηση των εγκαταστάσεων και των οχημάτων προς κοπή αλλά και των στελεχών που επέδειξαν ιδιαίτερη προσοχή και ζήλο κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης.

Ευχόμαστε υγεία και ασφάλεια στην εργασία στους και κάθε επιτυχία στο έργο τους.